Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου 2013

Επιστημονική Ημερίδα 'Η εικονογράφηση των κειμένων"Οργάνωση:
α)ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,Ξένια Αραπάκη,Επίκουρος Καθηγήτρια

β) Π.Ε.Μαγνησίας Σχολικών Δραστηριοτήτων Υπεύθυνος Αντώνιος Αντωνίου


Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, Βόλος
30 Νοεμβρίου 2013

Στόχοι της ημερίδας είναι α) να αναπτυχθεί γόνιμος προβληματισμός και δημιουργικός διάλογος αναφορικά με το ρόλο και τη σημασία της εικονογράφησηςκειμένων, παραμυθιών, φυσικών φαινομένων, μύθων, ιστοριών τέχνης και των σύγχρονων διεθνών και ελληνικών πρακτικών εφαρμογών της στην εκπαίδευση, β) να αναδειχθούν οι σχέσεις της εικονογράφησης(λαϊκών) παραμυθιών, μύθων, φυσικών φαινομένων, βιβλίων τέχνης με την ιστορία, την επιστήμη, την τεχνολογία και η σύνδεση των σχέσεων αυτών με τον εκπαιδευτικό χώρο, γ) να παρουσιασθούν θεωρητικές προσεγγίσεις, ερευνητικά ευρήματα και παιδαγωγικές εμπειρίες σχετικές με την εισαγωγή των μεθόδων της εικονογράφησης σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες και δ) να συζητηθούν η φύση και τα χαρακτηριστικά της πρακτικής άσκησης στο σχολείο.

Η ημερίδα απευθύνεται σε:
- εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών και άλλων τμημάτων
- ακαδημαϊκούς ερευνητές, καλλιτέχνες, παιδαγωγούςκαι στο ευρύ κοινό της τοπικής κοινωνίας
           
Θεματικές ενότητες ημερίδας
Α. Θεωρητικές προσεγγίσεις στην τέχνη της εικονογράφησης και της διδακτικής της
Β. Παιδαγωγικές εμπειρίες της εικονογράφησης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό
Γ. Η σχέση της εικονογράφησης με την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία
Δ. Ο ρόλος του εργαστηρίου στην εικονογράφηση

Το πρόγραμμα της ημερίδας θα περιλαμβάνει:
α. Προσκεκλημένες Ομιλίες
β. Οργανωμένες συζητήσεις
γ. Πρακτική εφαρμογή

Χορηγοί ημερίδας
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Επιτροπή Ερευνών)
Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.& Σ. Τσαλαπάτα, Βόλος

Links
Δικτυακός τόπος μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας:www.piop.gr
Δικτυακός τόπος ΠΤΠΕ παν/μίου Θεσσαλίας: http://www.uth.gr/
Δικτυακός τόπος Ξένια Αραπάκη: http:// xarapaki.grΕγγραφή στην ημερίδα5 ευρώ
Φοιτητές δωρεάν
Μετά το πέρας των εργασιών της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσειςΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Η Εικονογράφηση των κειμένων

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. & Σ. Τσαλαπάτα, Βόλος
Σάββατο 30 /11/2013

10.30 - 11.00

Προσέλευση – Εγγραφή Συνέδρων – Πρωινός καφές
11.00 - 11.30

Έναρξη Συνεδρίου- Χαιρετισμοί

11.30 - 13.30
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 1
Συντονίστρια: Φωτεινή Παπαντωνίου, Επ. Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ
11.30 - 12.00

12.00 – 12.30
Αραπάκη Ξ., Π.Τ.Π.Ε. Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας,
Η Εικονογράφηση των κειμένων: Διδακτική προσέγγιση
Παπαντωνίου Φ., Επ. Καθηγήτρια ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ, 
Εικονογράφηση παραμυθιών και ιστοριών με έργα τέχνης


12.30 - 13.00


13.00 – 13.30
Προύσαλης Δ., Δάσκαλος-Αφηγητής Λαϊκών Παραμυθιών,
Άκου να δεις: Η Εικονοποίηση στην προφορική Αφήγηση των Λαϊκών Παραμυθιών

Διάλειμμα - Καφές


13.30 - 15.30
ΣΥΝΕΔΡΙΑ 2
 Συντονίστρια: Κερτεμελίδου Β., ΤΕΙ Σερρών
14.00 - 14.30
Κατρινάκη Ε., Δρ. Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Από την προφορικότητα στην εικαστικότητα: ζωγραφίζοντας τα λαϊκά παραμύθια

14.30 – 15.00

15.00 – 15.30
Κερτεμελίδου Βίκυ, ΤΕΙ Σερρών,
Αφήγηση και φωτογραφία

Κολιόπουλος Δ., Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Παν/μίου Πατρών & Αραπάκη Ξ., Επ. Καθηγήτρια Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας
Αρχές σχεδιασμού εικονογραφημένων κειμένων για τις φυσικές επιστήμες στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση
  


ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
11.0 0 – 13.15
Οικονόμου Μ., Καθηγήτρια Μ.Ε. – Ζωγραφος
 Το παραμύθι ως εκπαιδευτικό εργαλείο – Εικονογράφηση (ενήλικες)

13.30 – 15.30

Προύσαλης Δ., Δάσκαλος-Αφηγητής Λαϊκών Παραμυθιών.

Λόγος και εικόνα στην αφήγηση των λαϊκών παραμυθιών (ενήλικες)
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Επιστημονική Επιτροπή
Αραπάκη Ξένια, Επ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας
Παπαντωνίου Φωτεινή, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΤΕΠΑΕ, ΑΠΘ
Κερτεμελίδου Βίκυ, ΤΕΙ Σερρών


Οργανωτική Επιτροπή
Αραπάκη Ξένια, Επ. Καθηγήτρια, Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας
Αντωνίου Αντώνιος, Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Π.Ε.Μαγνησίας
Μαρία Οικονόμου, Ζωγράφος Καθηγήτρια Μ.Ε.