Δευτέρα, 9 Δεκεμβρίου 2013

Υποτροφίες Πανεπιστημίου Αιγαίου για Υποψήφιους Διδάκτορες


Σε μια προσπάθεια τόνωσης της έρευνας, για παραγωγή έγκυρης επιστημονικής γνώσης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου θέσπισε το 2013, το Πρόγραμμα Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ.
Δεδομένης της ιδιαίτερα έντονης οικονομικής κρίσης, το πρόγραμμα ΥΠΑΤΙΑ ενισχύει διπλωματούχους Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, να αφιερωθούν στην έρευνα, μέσω εκπόνησης διδακτορικής διατριβής και τους υποστηρίζει οικονομικά προκειμένου να εγκατασταθούν, για τρία έτη, στην έδρα της αντίστοιχης Σχολής/Τμήματος, ώστε να εργαστούν εντατικά και απρόσκοπτα.
Δείτε το συνοπτικό περιεχόμενο της Ανακοίνωσης του Προγράμματος και της Προκήρυξης Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων, ΥΠΑΤΙΑ 2014.
Αναζητήστε την Αναλυτική Προκήρυξη, καθώς και τoν Κανονισμό Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ στον ιστότοπο :  www.ru.aegean.gr/YPATIA
 
Διαδώστε την Ανακοίνωση της Προκήρυξης ΥΠΑΤΙΑ 2014, με το περιεχόμενο e-mail μηνύματος :
 
Καταληκτική ημερομηνία Υποβολής Προτάσεων Υποτροφιών Υποψηφίων Διδακτόρων ΥΠΑΤΙΑ 2014, είναι η ð 10η Μαΐου 2014.