Παρασκευή, 12 Σεπτεμβρίου 2014

Εκπαιδευτικά προγράμματα από τις εκδόσεις Σαΐτα

Η Σαΐτα υποδέχεται την καινούρια σχολική χρονιά προτείνοντας εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάζονται με αφορμή επιλεγμένα παραμύθια από την εκδοτική της παραγωγή και υλοποιούνται στην τάξη από τους εκπαιδευτικούς.
Το πλάνο του κάθε προγράμματος και κυρίως οι δραστηριότητες που περιγράφονται σε αυτό, έχει ως στόχο να δώσει ένα ακόμη ερέθισμα τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους γονείς ώστε να ασχοληθούν περαιτέρω με τα παραμύθια της Σαΐτας, καλλιεργώντας τη φιλαναγνωσία, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών.
Για περισσότερες πληροφορίες, βλ.
http://www.saitapublications.gr/2014/09/edu.1.html