Δευτέρα, 13 Μαΐου 2013

«ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΑ ΚΟΜΙΚΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: από τα υποτιμημένα παιδικά αναγνώσματα στην καταξίωση των κόμικς ως Ένατης Τέχνης»


Π.Μ.Σ. «Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό»


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
http://www.pse.aegean.gr/pms-pvpy/ASSETS/DOCS/20120320/inv.jpg

Γραμματεία Π.Μ.Σ. "Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό"
Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Δημοκρατίας 1, Ρόδος, Τ.Κ. 85100
Τηλ. & Fax: 2241099115
Rhodes_PMS_Book@aegean.gr
__._,_.___